obrázok

Rozprávky o rytierovi smutnej postavy / Zázračný oriešok online
/ podpora čitania, prezentácia, pre deti

27. 04. 2020 o 11.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Online prezentácia knižnej, rozhlasovej a animovanej podoby rozprávky Miguela de Cervantes Saavedra s názvom Dômyslený rytier don Quijote de la Mancha.

Podujatie projektu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica