Rozhovory z domu

Dátum, čas a miesto konania
28. 04. 2020 | Mestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Neľahká situácia, ktorá postihla celý svet a zmenila náš životný štýl takpovediac zo dňa na deň, sa dotýka nielen práce, sociálnej oblasti a zdravotníctva. Veľmi výrazne zasiahla aj kultúrno-spoločenské dianie. Pandémia nás, okrem iného, prinútila obmedziť to, čo je nám, ľuďom najprirodzenejšie. Stretávanie sa. Či už pri dobrej káve, v knižniciach, kníhkupectvách, galériách, divadlách, stretnutiach s tvorcami kníh v rámci besied, prezentácií a knižných festivalov. V nasledujúcich rozhovoroch s významnými slovenskými i českými spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi – jednoducho tými, vďaka ktorým je svet literatúry a umenia pre deti a mládež taký bohatý sa dozviete, ako práve oni prežívajú tieto dni.
Zaujímavosti, ktoré nám prezradili, si môžete prečítať v časti „Rozhovory“. Stačí kliknúť na tento odkaz: https://www.kniznica.sk/rozhovory/ .

Newsletter
Detská knižnica