Verejné počúvanie súťažných hier spojené s diskusiou
/ iné, pre deti

28. 09. 2020 o 14.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Verejné počúvanie súťažných hier spojené s diskusiou.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, RTVS

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Fondu na podporu umenia
Newsletter
Detská knižnica