obrázok

Rozprávky z knižnice
/ prezentácia, podpora čitania, pre deti

29. 09. 2020 o 10.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Prezentácia rozhlasových a knižných rozprávok z prostredia knižnice.
Komponovaný program venovaný 95. výročiu založenia knižnice v Piešťanoch.
Účinkujú spisovateľ Ján Uličiansky a ďalší.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, RTVS, Trnavský samosprávny kraj

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Fondu na podporu umenia
Newsletter
Detská knižnica