Verejné počúvanie súťažných hier spojené s diskusiou
/ iné, pre deti

29. 09. 2020 o 15.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Verejné počúvanie súťažných hier spojené s diskusiou.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, RTVS, Trnavský samosprávny kraj

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Fondu na podporu umenia
Newsletter
Detská knižnica