Korona v karikatúre
/ výstava

23. 06. 2020 - 20. 07. 2020 Mestská knižnica mesta Piešťany
21. 07. 2020 - 14. 08. 2020 Apolin
03. 11. 2021 - 15. 12. 2021 Galantská knižnica
02. 01. 2023 - 28. 02. 2023 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Výstava slovenských a českých karikaturistov na tému Humor lieči, pretože humor a smiech je najlepšia vakcína proti všetkým chorobám.

Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom nechcelo ostať počas karantény pasívne, a tak rozmýšľalo, ako dostať kultúru bližšie k ľuďom. A keďže humor lieči, oslovili niektorých slovenských a českých karikaturistov, ktorým aktuálna situácia rovno núkala tému na tvorbu. Táto myšlienka sa rozšírila aj cez Humorikon.sk, a tak posielali svoje obrázky aj iní autori. Oslovení karikaturisti sa zhostili tejto idey svojsky. Zachytili originálne a vtipnou formou bezpečnostné opatrenia, ako sa majú ľudia správať alebo ako nosiť rúška. Karikatúry boli vystavené vo vitrínach a umiestnené po celom meste. Okoloidúci si mohli pozrieť a pookriať pri prácach Iva Chadzieva, Ľubomíra Kotrhu, Vlada Macha, Andreja Mišaneka, Fera Mráza, Vladimíra Pavlíka, Ivana Popoviča, Romana Sika, Ladislava Talčíka, Lubomíra Dostála, Radka Fettersa, Jaromíra Gottvalda, Jiřího Hiršla, Jitky Holečkovej, Romana Kelbicha, Slávy Martenek a i.
Výstava vznikla v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom – Galériou kresleného humoru v Novom Meste nad Váhom a Rotary klubom v Piešťanoch.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestské kultúrne stredisko - Galéria kresleného humoru v Novom Meste nad Váhom

Newsletter
Detská knižnica