Recept na rýmy alebo hra na básnikov
/ tvorivá dielňa, pre deti

28. 07. 2020 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno-výtvarná dielňa na motívy knihy Marty Hlušíkovej Aprílová brada a švihnuté básne. Účinkuje Sidi Féderová. V spolupráci s OSMIJANKO n.o. Z cyklu Tvor si s knihou.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica