Letné denné tábory pre deti vo veku 4 - 6 rokov

Typ podujatia
plávanie, tvorivá dielňa, záujmová aktivita, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
27. 07. 2020 - 31. 07. 2020 | A. Hlinku
10. 08. 2020 - 14. 08. 2020 | A. Hlinku

UsporiadateľPiešťanský plavecký klub

Popis
Letné denné tábory sú určené pre deti od 4 do 6 rokov - denne v čase od 8.00 do 16.30 h, v priestoroch Plaveckej školy, A. Hlinku 113A – budova Tuzex v Piešťanoch.
Týždeň plný plávania, hier, športových aktivít a tvorivých dielní. Deti si zlepšia plaveckú techniku, prípadne sa naučia základom plávania. Tábor vedú trénerky a študentky VŠ pedagogiky, ktoré pôsobia v Piešťanskom plaveckom klube.

K dispozícii dva turnusy:
27. 7. - 31. 7. 2020
10. 8. - 14. 8. 2020

Newsletter
Detská knižnica