obrázok

Divadelný oriešok
/ výstava, pre deti

17. 08. 2020 - 16. 10. 2020 Mestská knižnica mesta Piešťany

Vo výstave sú skryté všetky tajomstvá a čary divadla, všetky možné slová a slovíčka, ktoré sa v divadle používajú. Približuje jednotlivé divadelné druhy (činohru, operu, balet, bábkové divadlo).

Výstava je koncipovaná ako maxislovník slov, ktoré sa používajú v divadle. Vychádza z publikácie Slovník divadelných profesionalizmov autoriek Oľgy Orgoňovej, Aleny Bohunickej, Zdeny Pašuthovej a Barbory Krajč Zamiškovej. Publikáciu vydala Vysoká škola múzických umení v Bratislave v decembri minulého roka. Niektoré z profesionalizmov boli vybrané a upravené pre detského čitateľa a v mesiacoch február až jún 2020 uverejňované v časopise Slniečko. Súbežne v tomto období vznikali podklady k výstave. Interaktívna expozícia pozostáva z veľkoplošných ilustrácií, z reálnych artefaktov, z originálov kresieb bábkarských scénografov a divadelných plagátov. Autorkou výtvarného konceptu je Michaela Zajačková. Kurátorsky sa na nej podieľa Barbora Krajč Zamišková. Pod výtvarno-priestorové riešenie, technickú realizáciu a ilustrácie sa podpísali Michaela Zajačková, Juraj Žilinčár, Michaela Urbanová, Sara Bahulová. Výpožičky objektov, nákresov a plagátov pochádzajú zo Slovenského centra dizajnu, od Juraja Poliaka, Barbory Šajgalíkovej, Miloša Koptáka, Kataríny Ilkovičovej, Matúša Lelovského a študentov KBT DF VŠMU. Výstavu dramaturgicky zostavila Margita Galová a potrvá v priestoroch mestskej knižnice do 16. októbra 2020. V prípade komentovanej prehliadky je pre skupiny návštevníkov pripravený zaujímavý divadelný kvíz. Výtvarná expozícia je súčasťou medzinárodného festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, ktorého 11. ročník sa uskutoční v dňoch 28. septembra – 1. októbra 2020 v Piešťanoch.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany
Mesto Piešťany
RTVS
Trnavský samosprávny kraj

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. XI. ročník.
Newsletter
Detská knižnica