obrázok

Chrenko Lucia (1986)

Typ autority
Autor

Životopis
Lucia Chrenko študovala prekladateľstvo a tlmočníctvo talianskeho a francúzskeho jazyka, čo bolo aj jej zamestnaním počas materskej dovolenky. Posledný rok na materskej dovolenke začala pociťovať potrebu urobiť niečo prelomové a tak v samonáklade vydala v roku 2018 kuchársku knihu Tak ma mama naučila, ktorá sa okamžite stala bestsellerom. Knihu spisovateľka považuje za odkaz a varovanie pre ďalšie generácie, aby sa tradičné recepty nevytratili z našich životov. Okrem nadčasových receptov nám jej kuchárska kniha pripomína poctu k tradíciám a umeniu. Lucia Chrenková je aj vášnivou cestovateľkou. Polovicu svojho života strávila v Paríži, ktorý ju inšpiroval k napísaniu ďalšej úspešnej knihy Bohémky (2020). Vo voľnom čase rada zájde do galérie, kde čerpá energiu a inšpiráciu.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica