Ďuráková-Hronská Lucia

Typ autority
Pedagogička, vedúca oddelenia Kabinetu propagačného výtvarníctva Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica