Mihálová Lucia

Typ autority
Dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave

Životopis
V roku 2016 ukončila štúdium divadelnej dramaturgie a dramatickej tvorby v ročníku Romana Poláka a Daniela Majlinga na VŠMU v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpila ako dramaturgička do Divadla Jána Palárika v Trnave, kde pôsobí doteraz. V tom istom roku sa stala doktorandkou v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied pod vedením školiteľky Eleny Knopovej. V roku 2019 ukončila doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce na tému Sociálne a občianske funkcie súčasného divadla. Ako dramaturgička spolupracovala s režisérmi Romanom Polákom, Vladimírom Strniskom, Martinom Čičvákom, Viktorom Kollárom, Matúšom Bachyncom a Petrom Maťom. Okrem pôsobenia v trnavskom divadle hosťovala ako dramaturgička aj v iných divadlách (SND, DAB). Od septembra 2019 vedie Dielňu tvorivého písania v rámci Detskej divadelnej akadémie v Divadle Jána Palárika. Je redaktorkou časopisu Divadlo (Magazín Divadla Jána Palárika) a spolupracuje s odborným pedagogickým časopisom Dobrá škola. Ako členka odbornej poroty sa zúčastňuje dramatickej súťaže Dráma a Ceny Akadémie divadelných tvorcov.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica