obrázok

Papcunová Ivana

Typ autority
Pedagogička slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch

Životopis
Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra). Vyučuje slovenský jazyk a literatúru a anglickú literatúru na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. So študentmi sa aktívne zapája do projektov Noc literatúry, S umením do škôl, René – Anasoft litera gymnazistov a Medziriadky.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica