Ivan Stodola

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
20. 11. 2020 - 15. 12. 2020 | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

SpoluusporiadateľPiešťanské informačné centrum
Divadelný ústav Bratislava

Popis
Výstava venovaná významnému slovenskému dramatikovi Ivanovi Stodolovi, ktorého hry mali celoslovenský ohlas. Výstava zachytáva významné Stodolove dramatické diela a ich inscenovanie v našich profesionálnych divadlách.

V spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava. Kurátor výstavy: Martin Timko.

Newsletter
Detská knižnica