Ivan Stodola

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
20. 11. 2020 - 15. 12. 2020 | Piešťanské informačné centrum
01. 02. 2021 - 19. 02. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

SpoluusporiadateľPiešťanské informačné centrum
Divadelný ústav Bratislava

Finančná podpora podujatia
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Popis
Výstava venovaná významnému slovenskému dramatikovi Ivanovi Stodolovi, ktorého hry mali celoslovenský ohlas. Výstava zachytáva významné Stodolove dramatické diela a ich inscenovanie v našich profesionálnych divadlách.

V spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava. Kurátor výstavy: Martin Timko
Podujatie projektu Zaži knihu.

Newsletter
Detská knižnica