Smolíková Klára (1974)

Typ autority
Spisovateľka, scenáristka, lektorka

Životopis
Vyštudovala Filozofickú fakultu – odbor estetika a kulturológia na Karlovej Univerzite v Prahe. Už počas štúdia publikovala články a spolupracovala na učebných textoch. Tvoriť pre deti začala prispievaním do detských časopisov. Podieľala sa na niekoľkých učebniciach a vytvorila desiatky pracovných listov. Okrem písania kníh vymýšľa detské výstavy, píše scenáre vzdelávacích portálov a filmov, organizuje semináre pre učiteľov a knihovníkov, pripravuje besedy v školách a knižniciach. Napísala niekoľko kníh z knihovníckeho prostredia, napr. Spolkla mě knihovna (Fragment, 2017), Knihožrouti: Kam zmizela školní knihovna? (Triton, 2017), Pozor, v knihovně je kocour! (Mladá fronta, 2019), Knihožrouti: Tajný čtenářský spolek (Triton, 2019), Knihožrouti: Kdo se zakousl do knih? (Triton, 2020).V poslednom čase sa venuje tvorbe komixových pracovných listov – jej zatiaľ posledným vydaným titulom z tejto edície je kniha Mluvíme v bublinách (Plivníci, 2022).

Odkazy

Knihy (10)

Newsletter
Detská knižnica