Németh Boris (1979)

Typ autority
Fotograf

Životopis
Boris Németh študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2011 ukončil doktorandské štúdium. Pôsobí na VŠVU ako externý pedagóg reportážnej fotografie. Od roku 2006 je fotoreportérom v časopise .týždeň. Je niekoľkonásobným víťazom súťaže Slovak Press Photo.
Patrí medzi výrazných fotografov mladej generácie a jeho práce už boli ocenené viacerými prestížnymi cenami. Venuje sa fotografii spájajúcej prvky dokumentu, reportáže a konceptuálneho tvorivého prístupu, ktorým tematicky sleduje najmä sociálne aspekty života ľudí. Ako „fotograf ulice“ zaznamenáva obvyklé reportérske témy, ako napríklad politické manifestácie, protikorupčné protesty, „pochody za národ“, voľby, korporatívne akcie, folklórne slávnosti, cirkevné sviatky a obrady, ale aj rôzne prejavy pohody a relaxu – hudobné festivaly, diskotéky … (Aurel Hrabušický, Na ceste, 2013).

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica