Filip Horník / temperová ilustrácia
/ prezentácia, pre deti

17. 05. 2021 o 16.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Komentovaná prehliadka výstavy za účasti vystavujúceho autora. Sprievodné podujatie k výstave.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.
V prípade záujmu o podujatie nás kontaktujte na kultura@kniznica.sk

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Zaži knihu.
Newsletter
Detská knižnica