obrázok

Vincent
/ workshop, pre deti

21. 05. 2021 o 16.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Andrey Gregušovej a Zuzany Mitošinkovej.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.
V prípade záujmu o podujatie nás kontaktujte na kultura@kniznica.sk

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica