Anjeli a čerti
/ prezentácia, pre deti

30. 05. 2021 o 11.15 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Komentovaná prehliadka výstavy Dnes vám hráme v zlatom ráme.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Poď z ulice do knižnice VI.
Newsletter
Detská knižnica