obrázok

66. mfP - Priekopníci súčasnej opery - Juraj Martvoň a Anna Martvoňová
/ výstava

04. 06. 2021 - 29. 08. 2021 Dom umenia Piešťany

Dokumentárna výstava venovaná manželom Jurajovi (barytón) a Anne (soprán) Martvoňovcom, ktorí patrili od polovice päťdesiatych do polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia k profilovým členom operného súboru Slovenského národného divadla. Dom umenia výstavu uvádza pri príležitosti 100. výročia narodenia pána Juraja Martvoňa. Realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.

Usporiadateľ: Dom umenia Piešťany

Newsletter
Detská knižnica