Vo svete permoníkov
/ workshop, pre deti

01. 06. 2021 o 10.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Tvorivý workshop so spisovateľkou Zuzanou Boďovou. Na motívy knižnej série o permoníkoch: Spišskí permoníci, Kremnickí permoníci, ktoré ilustroval Filip Horník.
Sprievodné podujatie k výstave Filip Horník / temperová ilustrácia.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Zaži knihu.
Newsletter
Detská knižnica