obrázok

Hravouka na lúke
/ workshop, pre deti

19. 06. 2021 o 10.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Terezy Vostradovskej Hravouka. Lektorka: Diana Ondrušová.
Podujatie pre deti z Centra pre deti a rodiny Piešťany.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica