Hravouka na lúke

obrázok

Typ podujatia
workshop, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
19. 06. 2021 o 10.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Terezy Vostradovskej Hravouka. Lektorka: Diana Ondrušová.
Podujatie pre deti z Centra pre deti a rodiny Piešťany.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Newsletter
Detská knižnica