Piatková Martina (1980)

Typ autority
Bábkarská technologička, drotárka, ilustrátorka

Životopis
Martina Piatková tvorí bábky a rekvizity v Bratislavskom bábkovom divadle. Svoju kreativitu prezentuje tiež v ilustráciách, drôtených sochách a šperkoch.
K umeniu sa dostala bližšie vďaka štúdiu na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici na odbore Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov pod vedením profesora Tibora Uhrína. Následne absolvovala odbor Bábkarská tvorba a scénografia na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Absolvovala tiež drotársky kurz v ÚĽUVe, pod vedením drotára a pedagóga Ladislava Jurovatého, ml.
Svoje diela vytvorené z drôtu vystavovala v Galerii Ratusz w Strumieńu v Poľsku, v Národnopisnom múzeu Plzeňska či v rámci výstavy Drôty made in Slovakia v Dabrowej Gornici. Jej výrobky sa ocitli tiež v bratislavskom Primaciálnom paláci a v múzeách či na výstavách v Bytči, Žiline alebo Trenčíne.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica