Kde je v Česku Švajčiarsko?
/ beseda, pre deti

17. 06. 2021 o 14.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Beseda k výstave Poďme objavovať Česko a Slovensko.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR.
Newsletter
Detská knižnica