Scénografia v knižnici
/ prezentácia, pre deti

22. 06. 2021 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Komentovaná prehliadka divadelnej výstavy Martiny Piatkovej a Martiny Fintorovej.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Stretnúť knihu každý deň VIII.
Newsletter
Detská knižnica