obrázok

Alena Wagnerová: Jantárové nebo
/ výstava

22. 06. 2021 - 22. 07. 2021 Magna Gallery - galéria plná energie

Výstava akvarelov výtvarníčky Aleny Wagnerovej.

Alena Wagnerová sa narodila 22. 6. 1959 v Hurbanove. Žije a tvorí v Senci. V rokoch 1976 - 1980 absolvovala štúdium v Bratislave na Škole umeleckého priemyslu, odbor propagačná grafika. V rokoch 2007, 2008 absolvovala arteterapeutický výcvik u prof. J. Šickovej-Fabrici organizovaný Združením slovenských arteterapeutov Terra therapeutica v spolupráci s katedrou Liečebnej pedagogiky PdFUK v Bratislave. Svoje výtvarné nadanie rozvíja súbežne ako výtvarníčka, ilustrátorka a arteterapeut. Jednotiacim princípom v jej výtvarnej tvorbe a vo vedení výtvarných dielní pre deti a ženy je šírenie duševnej pohody a duchovnej regenerácie ako bariéry proti stresu a agresii vonkajšieho sveta.

Charakteristickým spôsobom spájajú autorkin vnútorný svet vo voľnej tvorbe cykly Magická Záhrada a Záhradné slávnosti. Ich imaginácia je zárove)n vhodná pre arteterapeutické výtvarné stretnutia, ktoré sú pomenované Otváranie Záhrad – otváranie a hľadanie vnútorných, bezpečných priestorov.

Do obsahu široko vnímanej záhrady, ktorým je priestor oblohy, pozemský a vodný svet, vstupuje záujem o ženu. V Záhradách objavuje svoje sny, príbehy a túžby. Je to fantazijná syntéza ženy a prírody hovoriaca svojím osobitým jazykom symbolov. Poetická obrazová predstava je obohatená osobitou atmosférou výtvarnej štylizácie a svetelnej impresie odhaľujúc jej intímne city ku krajine, k jej záhrade, ktorá žije farbami a svetlom v nekonečných obmenách období a počasia. Preto sú jej obrazy také chvejivé a mäkké, ako jej cit ku kráse a dojímavosti motívu. Mgr.Margita Kordošová

Vo voľnej výtvarnej tvorbe Aleny Wagnerovej dominuje technika akvarelu, pre jej osobitý pôvab rukopisu, spájajúci zámer a náhodu pri intuitívnej výstavbe lyricko-meditatívnych obrazov . Svoju intenzívnu výtvarnú činnosť predstavila na mnohých kolektívnych a samostatných výstavách doma a v zahraničí : Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Pezinok Brno, Olomouc, Piešťany, Skalica, Nitra, Bienále ilustrácií Bratislava, Chorvátsko, výstavy detskej ilustrácie v Japonsku, Nórsku a Poľsku.

Ocenenia:

Najkrajšia detská kniha jesene 2011
Najkrajšia detská kniha jesene 2014
Najkrajšia detská kniha jari 2015
Najkrajšia kniha zimy 2015

Celkovo zilustrovala 25 knižných titulov pre deti, básnickú zbierku Moje srdce má prázdniny poetky Ľubici Kepštovej, Šlabikár a Čítanku pre 1. ročník ZŠ.

Usporiadateľ: Magna Gallery - galéria plná energie

Newsletter
Detská knižnica