obrázok

Žofka na návšteve v kúpeľoch
/ podpora čitania, pre deti

15. 07. 2021 o 09.30 h Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim

Scénické čítanie o zaujímavostiach Piešťan. Účinkuje Lucia Hívešová. Sprievodné podujatie k výstave Poďme objavovať Slovensko.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Realizované s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.
Newsletter
Detská knižnica