obrázok

170. výročie otvorenia Poštového úradu v Piešťanoch
/ výstava

15. 07. 2021 - 08. 08. 2021 Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (Foyer Mestského kultúrneho strediska)

Propagačná filatelistická výstava k 170. výročiu otvorenia Poštového úradu v Piešťanoch.

V spolupráci so Spolkom filatelistov Imricha Wintera v Piešťanoch a Mestom Piešťany.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica