Mocpajchel Roman

Typ autority
Autor, historik, popularizátor histórie

Životopis
Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už ako dieťa prejavil záujem o spoznávanie dejín ľudstva - špecifický o oblasť dejín vojen. Toto svoje nadšenie pre históriu neskôr pretavil do svojho štúdia a tvorby popularizačných článkov pre HistoryWeb.sk či Historickú revue.
V roku 2021 mu vyšla v Slovarte kniha Bitky a bojiská - Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov, na ktorej spolupracoval s ilustrátorom Františkom Hříbalom. V nej približuje dvadsať bitiek a vojenských udalostí, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj našich dejín. Kniha vyšla v edícii Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov, ktorá má ambíciu ponúkať témy spojené s našimi dejinami spracované spôsobom príťažlivým pre mládež - stručne a vizuálne príťažlivo.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica