V Osmijankovom Peliešku
/ literárna hodina, pre deti

25. 08. 2021 o 10.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárne hry a komentovaná prehliadka výstavy Osmijankova literárna záhrada.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica