Veršoplôtiky známych básnikov
/ literárna hodina, pre deti

24. 08. 2021 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárne aktivity v Osmijankovej literárnej záhrade.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica