Múzeum Slovenských národných rád

Adresa
Štúrova, 2
Myjava
907 01

Múzeum Slovenských národných rád v Myjave bolo postavené v rokoch 1966 - 1968 podľa architektonických návrhov Ing. Arch. M. Kusého. Slávnostne otvorenie prebehlo v roku 1968 pri príležitosti 120. výročia vzniku prvej SNR. Od svojho vzniku je súčasťou Slovenského národného múzea. Celý komplex je symbiózou novej a starej architektúry. Nový expozičný pavilón zo železa a liateho betónu je prepojený malou spojovacou pergolou s Domom pani Kolényovej, ktorý pochádza z 30. rokov 19. storočia a v ktorom 19. septembra 1848 prvýkrát na území Slovenska zasadala I. SNR. Spojovacou pergolou boli pripojené i ďalšie dva objekty, stavby z 20. - 40. rokov 20. storočia, domy J. Bradáča a Kubovčiaka. Pôvodne tvorili ochrannú zónu Národnej kultúrnej pamiatky, neskôr sa stali integrálnou súčasťou komplexu NKP, kde je od roku 1988 výstavná sieň múzea.

Pri príležitosti 150. výročia vzniku I. SNR bola v septembri 1998 verejnosti predstavená nová, scénicky stvárnená expozícia inštalovaná v novej budove múzea. V septembri roku 2008, pri príležitosti 160. výročia vzniku I. SNR, bola v Dome pani Kolényovej slávnostne otvorená expozícia Jar národov.

Od roku 1990 je súčasťou Múzea Slovenských národných rád vysunuté pracovisko Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách.

Newsletter
Detská knižnica