Šifrovník – tajná abeceda
/ literárna hodina, pre deti

20. 09. 2021 o 14.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárne aktivity v priestoroch výstavy Osmijankova literárna záhrada.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica