Rozprávkovník Osmijankových rozprávok
/ literárna hodina, pre deti

20. 09. 2021 o 16.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárne hry a komentovaná prehliadka výstavy Osmijankova literárna záhrada.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica