Moja rodina II
/ súťaž, pre deti

15. 09. 2021 - 15. 11. 2021 Slovensko

Výtvarná súťaž pre deti materských škôl. Úlohou detí je ľubovoľnou technikou stvárniť tému „Moja rodina” vo formáte A4 až A2.

Súťažné práce budú oceňované v dvoch kategóriách: kategória jednotlivcov a skupinová práca. Jeden autor môže do súťaže zaslať iba jednu výtvarnú prácu. Stierateľný materiál je potrebné zafixovať, aby nedošlo k prípadnému znehodnoteniu práce. Formát A3 neznehodnocovať prelomením. Práca musí byť riadne označená na zadnej strane s uvedením súťažnej kategórie, mena a priezviska dieťaťa, veku dieťaťa, názvu a adresy predškolského zariadenia, mena a kontaktu (e-mail, telefón,...) na pedagóga.

Výtvarné práce prosíme priniesť osobne do knižnice, prípadne zaslať poštou na adresu Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany, najneskôr do 15. novembra 2021, pod názvom „Moja rodina“.
Termín uzávierky je 15. novembra 2021. Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne v decembri 2021. Výtvarné práce vyhodnotí odborná porota a víťazné výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Mestskej knižnice, Školská ulica 19, Piešťany.

V prípade akýchkoľvek otázok o súťaži volajte na telefónne čísla 033 / 772 59 82, 0917 565 991, píšte na e-mailovú adresu: kultura@kniznica.sk.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Poď z ulice do knižnice VI.
Newsletter
Detská knižnica