Jobusove vzdušné zámky
/ vernisáž, pre deti

22. 10. 2021 o 09.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Scénické čítanie z tvorby Braňa Jobusa spojené s vernisážou výstavy ilustrácií za účasti autorov.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Zaži knihu.
Newsletter
Detská knižnica