Rábek František (1949)

Typ autority
Autor

Životopis
Absolvoval štúdium na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte. Po kňazskej formácii v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave bol vysvätený za kňaza. V rokoch 1972-1973 pôsobil ako kaplán v Bošanoch a v rokoch 1973-1979 v Nitre-Horné mesto. Od roku 1979 do roku 1982 pôsobil ako správca pútnického miesta Nitra-Kalvária, následne bol správcom farnosti Drážovce. V rokoch 1989-1990 bol správcom farnosti v Čiernom pri Čadci. Je aktívny aj ako spisovateľ – vo svojich dielach sa zaoberá najmä otázkami viery a duchovna (napr. Mozaika pravdy, 2006). V roku 2020 mu vyšiel historický román Tajomstvo zoborského kláštora, v ktorom sa tematicky vracia do obdobia Veľkej Moravy.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica