obrázok

Život s rozprávkou
/ výstava, pre deti

04. 02. 2022 - 22. 04. 2022 Mestská knižnica mesta Piešťany

Tvorba podľa knižnej predlohy

Výstava scénických dekorácií, masiek, bábok, výtvarných objektov a návrhov scénografky Martiny Fintorovej a miniatúrnych drevených modelov jej otca Pavla Fintora.

Výstava prezentuje rôzne možnosti stvárnenia literárneho textu či rozprávky do 3D rozmeru, t.j. do podoby výtvarných objektov, masiek, bábok ale aj miniatúrnych drevených modelov. Ide totiž o odlišné stvárnenie a iný druh umeleckého vyjadrenia ako napríklad pri tvorbe 2D ilustrácie na papieri či v počítači.

Hodiny a hodiny práce / trpezlivosť / fantázia / kreativita / technické nadanie / zručnosť / vkus / pokora / láska k divadlu / láska k rozprávkam / láska ku knihám / vášeň / radosť… To všetko je vložené do tvorby, ktorá je na výstave prezentovaná z pohľadu dvoch generácií - otca a dcéry.

Otec - Pavel Fintor, pretavil svoje technické vzdelanie, zručnosť a lásku k modelárstvu do svojho ponímania sveta a vytvára čarovné precízne drevené modely.
Pod jeho rukami vznikajú malé mikrosvety zľahka inšpirované rôznymi knižnými predlohami. Tieto objekty vás prevedú dobrodružnou výpravou rôznymi dopravnými prostriedkami. Na výstave môžete vidieť koče, bričky, vozy, plachetnice, maringotky, a tiež prostredníctvom fotografií nahliadnuť do dielničky a vidieť, čo všetko treba k výrobe takýchto modelov.

Dcéra - Martina Fintorová, pretavila svoje zručnosti do profesionálnejšej podoby, a po absolvovaní bábkarskej scénografie na VŠMU tvorí v rôznych profesionálnych divadlách, venuje sa scénografii, navrhovaniu, ale aj výrobe bábok. Výstava ponúka časť scénickej dekorácie, masky, výtvarné objekty, ale aj výtvarné návrhy týchto diel z inscenácie Zhavranelí (Bratislavské bábkové divadlo, premiéra r. 2016), ktorá získala niekoľko prestížnych ocenení na rôznych festivaloch doma i v zahraničí.

Prácou scénografa je vytvoriť výtvarné návrhy scény, bábok a kostýmov na základe literárnej predlohy – zdramatizovaných textov, častokrát sú to práve rozprávky určené pre detského diváka. Zdedené technické nadanie po otcovi Martina využíva pri samotnej realizácii bábok a objektov. Finálna podoba jej diel sa ešte častokrát mení pri samotnom procese výroby (tak ako to vidieť na návrhoch a už hotovej bábke či maske) - pod jej rukami počas výroby stále prebieha tvorivý proces s materiálom. Preneste sa aspoň na chvíľu do sveta fantázie, do svojho detstva a vychutnajte si život s rozprávkou.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Poď z ulice do knižnice VII.
Newsletter
Detská knižnica