Čo sa v knižnici naučím?
/ informačná hodina, pre deti

25. 03. 2022 o 08.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Informačná hodina o knižnično-informačných službách pre deti.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica