Symboly mesta, v ktorom žijem
/ workshop, pre deti

26. 03. 2022 o 19.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Tvorivý workshop o symboloch mesta Piešťany. Lektorka: Katarína Bajziková.
Podujatie určené pre deti, ktoré sa zúčastnia Nočného dobrodružstva v knižnici.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Realizované s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.
Newsletter
Detská knižnica