O smelom ježovi
/ prezentácia, workshop, pre deti

20. 04. 2022 o 09.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Prezentácia knihy Bola koza rohatá s ilustráciami Vlada Krála spojená s tvorivým workshopom. Sprievodné podujatie k výstave Orieškové ilustrácie.
V programe účinkujú deti z MŠ Krakovany.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník.
Newsletter
Detská knižnica