Stromáčik
/ workshop, pre deti

22. 04. 2022 o 16.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno-výtvarný workshop na motívy environmentálneho časopisu.
V rámci projektu Les ukrytý v knihe.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica