Dobrodružstvo s Celestínom
/ workshop, pre deti

17. 05. 2022 o 08.45 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Tvorivý workshop s Hátou Vicherkovou, Petrom Karpinským a Hanou Rodovou na motívy rozprávkovej hry Celestín.
Na workshope deti precestujú príbeh vo svojej predstave aj s ceruzkou v ruke. Prostredníctvom počúvania ukážky z rozhlasovej hry Celestín sa deti presunú nad abstraktnú maľovanku, v ktorej majú priestor pre objavovanie hlavných tém príbehu. Workshop zakončíme diskusiou o aktivite.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, Trnavský samosprávny kraj, Rozhlas a televízia Slovenska

Newsletter
Detská knižnica