Vicherková Háta (1997)

Životopis
Je zakladateľkou sociálne angažovanej firmy V Pytli s.r.o., v ktorej sa snaží aj so svojou kolegyňou Evou hľadať ekologické alternatívy obalových materiálov – ako pre domácnosť, tak aj v stavebníctve. Je členkou divadelného kočovného súboru Budenebude kůň.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica