Danadová Mária (1984)

Typ autority
Režisér

Životopis
Študovala bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave a na katedre alternativního a loutkového divadla DAMU v Prahe. Spolupracuje s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami, napr. Divadlo Pôtoň, Med a prach, Bratislavské bábkové divadlo a iné. Spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie a formuje nezávislé divadelné zoskupenie Odivo. Ako lektorka dlhodobo vedie workshopy Od telesnosti k materiálu a späť, kde skúma vzťah subjekt – objekt a rozvíjanie tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s telom a objektom. Od roku 2011 pôsobí aj ako redaktorka a režisérka literárno – dramatickej tvorby v RTVS BB. Získala niekoľko hereckých a režijných ocenení z medzinárodných festivalov. Multimediálna bábková performácia Svetlonos zoskupenia Odivo je nominovaná na Cenu Akadémie divadelných tvorcov za najlepšiu inscenáciu v divadelnej sezóne 2020/2021.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica