Spišské kultúrne centrum a knižnica

Adresa
Letná, 28
Spišská Nová Ves
052 01

Spišské kultúrne centrum a knižnica vzniklo 1. 1. 2021 zlúčením dvoch pôvodne samostatných kultúrnych inštitúcií (Spišská knižnica a Spišské osvetové stredisko), v rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, na základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. 5. 2020.
Charakter a pôsobenie pôvodných inštitúcií však zostáva zachovaný tak, aby obidve rovnocenné zložky (OSVETA a KNIŽNICA) novovzniknutej inštitúcie (SKCaK) naďalej napĺňali svoje nenahraditeľné poslanie.
Vzájomné spojenie však zároveň vytvára príležitosť pre nové jedinečné možnosti rozvoja a spolupráce, ako aj vznik zaujímavých a netradičných aktivít.
Veľkou snahou je vytvoriť zo Spišského kultúrneho centra a knižnice svojráznu kultúrnu organizáciu s pevným miestom na poli kultúrneho diania

Newsletter
Detská knižnica