Nadácia Televízie Markíza

Adresa
Bratislavská, 1/A
Bratislava
843 56

Nadácia Televízie Markíza je jednou z najstarších firemných nadácií na Slovensku. Vznikla v roku 2007 a v súčasnej podobe pracuje od decembra 2013. Strategicky sa nadácia zameriava na jednu cieľovú skupinu a to sú deti.

Poslaním Nadácie je realizácia unikátnych projektov, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, pomôcť im splniť ich vytúžené sny a ciele. Neustále sa rozvíja a aktívne reaguje na ich potreby. V Nadácii sú presvedčení, že deti sú našou budúcnosťou a tak ich podpora predstavuje investíciu do rozvoja spoločnosti ako takej. Nadácia Televízie Markíza je zameraná najmä na pomoc deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným znevýhodnením, podporuje vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže, pomáha zneužívaným a zanedbávaným deťom či obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania.

Newsletter
Detská knižnica