obrázok

O najkrajšie okno/balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2023
/ súťaž

01. 06. 2023 - 31. 08. 2023

Tipy na najkrajšie okná a balkóny môžete oznámiť na tel. čísle 0908 741 476 alebo priamo v Piešťanskom informačnom centre, prípadne zaslať e-mailom na info@pic-piestany.sk.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum, Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica