Roky bojov, obetí a nádejí, 1914-1920
/ výstava

18. 05. 2023 - 20. 06. 2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Výstava o histórii vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvýkrát v dejinách národom štátotvorným.
V spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika.

Výstava nie je prístupná verejnosti.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica