Písanie hlaholikou a tajným písmom
/ tvorivá dielňa, pre deti

03. 06. 2023 od 13.00 h do 18.00 h Balneologické múzeum Imricha Wintera

Písanie hlaholikou a tajným písmom pre malých i veľkých bádateľov.

Usporiadateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera

Newsletter
Detská knižnica